Newest Articles VIEW ALL

Dalang

Performance Of Wayang Kulit (Leather Puppet) Part 2

DALANG (The Puppet Master or The Story Teller) After deciding the title of wayang story, a dalang (puppet master), a dalang to perform the show must be appointed. Dalang position is very important, as he is the leader of the performance. Sometimes dalang could be chosen first, afterwards a consultation with him could be held […]

CONTINUE READING

Pupuh LXXXIX

PUPUH LXXXIX Dhaupipun Basukethi, Basuntara kaliyan dyah Sarigatra saha retna Citrasari. Rumaos taksih tunggil turunan, Palasara dipun-paringi aji Sukethi dening prabu Kunthiboja. Basukethi winisudha nggentosi ingkang rama ing Mandura. Palasara nyuwun pamit nglajengaken lam- pah, sang prabu jumurung ing karsa.

CONTINUE READING

Pupuh LXXXVIII

PUPUH LXXXVIII Saungguling yuda Palasara kadhawuhan Kunthiboja anje- nengi dhaupipun Basukethi tuwin Basuntara. Udawa kadhawuhan anggentosi kalenggahan patih ramanipun ing- kang asma Udakarta. Ki patih mapag Basukethi saha Basuntara ingiring para punggawa.

CONTINUE READING

Pupuh LXXXVII

Pupuh LXXXVII Wadya jin kasoran ngungsi dhateng Jaramaya. Jaramaya ngedalaken taksaka, Palasara ngedalaken garudha nucuk taksaka. Jaramaya nyipta denawa, Palasara nyipta re- wanda ngawonaken denawa. Jaramaya ngedalaken latu si- nirep jawah ciptanipun Palasara. Jaramaya njemparing mawi panah Marutwisa, tinangkis dhuwung Kalamisani dening Palasara. Jangganipun Jaramaya tatas dening jemparingipun Palasara ingkang nama Sarutama.

CONTINUE READING

Pupuh LXXXVI

Menurut Naskah LOr 6379 Pupuh LXXXVI Palasara maluyakaken Kusthawa, Basuntara tuwin Basukethi ingkang kasoran mengsah Jaramaya ratu jin Nusakambangan. Palasara pinintasraya prabu Kunthiboja nata ing Mandura nyirnakaken Jaramaya, dipun- papagaken patih Durbeksana, patih pejah sinuduk curiga.

CONTINUE READING

Serat Sastramiruda – 8**

Sang Prabu bersabda: ’’Baik Pralemba, engkau mengharap-harap tugas yang berat, agaknya ini sudah dekat. Pergilah engkau masuk ke daerah negeri Wiratha. Puteri Wiratha musna dari keraton, aku diserahi untuk mencarinya. Bilamana engkau dapat menemukannya, besar ganjar­anku padamu. Berangkatlah engkau hari ini juga dan waspadalah bilamana kata Sinuhun Wiratha itu ternyata bohong.” Hatur Pralemba: ’’Hamba siap […]

CONTINUE READING
LOADING